Tööstress seoses distantstööga eriolukorras
0 %
Hea vastaja!

Kutsume Teid osalema uurimuses, mis uurib tööstressi ja sellega seotud tegureid (nt sotsiaalsed, psühholoogilised) eriolukorras (kehtestati 12. märtsil) ja selle lõppemisel. Uurimuse tulemused aitavad mõista, millist rolli mängivad muudatused ühiskonnas inimeste tööelus ning kuidas on sellega seotud psühholoogilised ja sotsiaalsed tegurid.
Küsimustiku täitmine on vabatahtlik ja anonüümne. Tulemusi kasutatakse vaid üldistatud kujul. Vastamine võtab aega umbes 15 minutit.
Uurimuses on palutud osalema need, kel tuli eriolukorra ajal siirduda distantstööle, kes hetkel töötavad juhi alluvuses ja kes on vähemalt 18-aastased.

Tänan koostöö eest!

Lugupidamisega
Maria-Helena Naarits
Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise eriala magistrant
marianaarits@gmail.com